2006/Sep/04

ฉันขอพรจันทรา
ให้โอบกอดธาราได้คลายหนาว
ให้โอบอุ้มเมฆนุ่มและเดือนดาว
อย่าให้ต้องปวดร้าวในค่ำคืน

ฉันขอพรจันทรา
ให้ดูแลมวลพฤกษาอย่าเป็นอื่น
ให้ห่มรักผ่านอ้อมอกอย่างยั่งยืน
มิขัดขืนฝืนห่างร้างกันไกล

ฉันขอพรจันทรา
ให้ถักทอดารามาห่มให้
ความเหน็บหนาวของคนที่ห่างไป
สื่อภาษาแห่งไออุ่นได้กรุ่นกอง

นายขวัญ


Comment

Comment:

Tweet